Hakkımızda

Kaynağını dinamik tutacak ve bireyleri bilgi toplumuna hazırlayacak olan gücün mesleki eğitim olduğu gerçeğinden hareketle, bilinçli bireyler oluşturmak hedeflerimizdir.

Kariyer Dünyam kişisel ve kurumsal eğitimleri aracılığıyla gerek sektör profesyonellerine gerekse iş hayatına yeni atılacak olan genç bireylerden oluşmakta olan 6000 ’inin üzerinde bireye eğitim hizmeti sunmuştur.

Kariyer Dünyam sektörün en değerli eğitimcilerini ‘‘bilgiyi paylaşma’’ amacıyla bir araya getirerek; akademik öğretim disiplini çerçevesinde, geliştirdiği uygulamaya yönelik eğitim tasarımları aracılığıyla kişi ve kurumlara pratik ve teorik bilgilerin aktarılmasını sağlamaktadır.

Vizyon

Yaşam boyu başarının anahtarı olan düşünce , sosyal , beceri kazandırmak ve bilgi üretmeyi, ülkesine memnuniyet vermek için kendine iyi bir şekilde öğretmek için destek.

 

Misyon

Rekabetin hâkim olduğu günümüz dünyasında yeniliğe açık , özel, değer katan, yüksek kalitede eğitimler sunan, bireylere ve kurumlara sağladığı faydalar ile ülke ekonomisine de artı değer kazandıran, gerek yurt içi gerekse yurt dışında tercih edilen, güvenilir ve saygın bir eğitim kurumu olmak.